hindoe media groep
Iswar stuti prarthana upashna

O—M wishwani dewa sawtar-duri-tani parasuwa.
Yadbhadrang tanna ashuwa.

O—M hiranyi-garbhah samavarta-tagre bhutasya jatah patireka aasiet
sa-dadhar prithiwien dyamutemaam kashmay dewaaya hawishha-widhema.

O—M ya aatma-da balada yasya wishwa upaasate prashisham yasya dewa.
Yasyachhaya-amrtam yasya-mrtyuh kasmai dewaya hawisha-widhema.

O—M ya pranato nimishato mahitwaik idraja jagato babhuwa, ya ieshe asya
dwipadas-chatush-padah.
Kasmay dewayahawisha widhema.

O—M yena dyaurugra prithiwee cha dridha yena swah stabhitam yena naakah.
Yo antarikshe rajaso wimaanah kasmai dewaya hawisha widhema.

O—M prajapate na twadetaanyanyo wishwaa jatani parita babhuwa yatkaamaste
juhumastanno astu wayam syaama patyo rayeenaam.

O—M sa-no bandhur-janita sa widhataa dhamaani weda bhuwanaani washwaa.
Yatradewaa amrita-maan-ashaan-nastriye dhaamanna-dhyair-yanta.

O—M agne naye supatha raaye asmaan wishwani dewa wayunaani widwaan.
Yuyodhyas majjuhu-raanameno bhuyistaante nama uktim widhema.

Hindoe.eu is onderdeel van hindoe mediagroep.eu
Deze website is gemaakt door Parkash Ramai
hindoefood