hindoe media groep
Navaratri

Het woord Navaratri (ook: Navratri of Navaratra) is samengesteld uit twee woorden: Nava (negen) en Ratri (nachten).

Durga is een gecompliceerd aspect van God en is de Shakti, kracht van de mannelijke grote eenheid. Als vrouw van Shiva wordt zij ook wel Parvati genoemd. Godin Durga wordt vereerd als beschermster van het recht, vernietiger van het kwaad en behoedster van dharma.

Deze verering van Durga wordt gedurende twee periodes in het jaar gevierd. Deze heilige periode van de Hindoes omvat een periode van 9 dagen die 2 keer per jaar voorkomt, in de maand chaitra (april – mei) en in de maand ashvina (september – oktober). De Navratri in chaitra wordt ook wel Rama Navratri genoemd en de Navratri in ashvina, Durga Navratri.

Gedurende deze negen dagen vindt de verering van de oerkracht der natuur, het vrouwelijk aspect van het goddelijke, bekend als Shakti of Devi (Mata)of Durga (‘ongenaakbare’) plaats. Tijdens deze negen dagen moet alles rein zijn. Er wordt gevast, dus vegetarisch gegeten en men onthoudt zich van genotmiddelen en seks. De eerste drie dagen wordt de vrouw van Brahma, Saraswati, vereerd. De volgende drie dagen wordt de vrouw van Vishnu, Laxmi, vereerd en in de laatste drie dagen wordt de vrouw van Shiva, Durga (Parvati), vereerd.
In de eerste periode wordt Devi Mata vereerd in Haar krachtige, vernietigende vorm. Deze eerste fase symboliseert de fase van onwetendheid. In deze fase bidt de devoot tot Mata om vernietiging van zijn onwetendheid. Onwetendheid is de laagste guna (geaardheid der stoffelijke natuur) en wordt vertegenwoordigd door Maha Kali Mata. De tweede periode symboliseert de tweede fase, de fase van hartstocht, de tweede guna. Deze guna wordt vertegenwoordigd door Maha Lakshmi Mata. Mata in Haar onderhoudende vorm. Na de tweede fase voltooid te hebben, is de persoon klaar om het ware licht der kennis te ontvangen. Deze laatste fase staat in het teken van de hoogste guna, goedheid.
Tijdens Navratri vereert men dus eigenlijk Shakti Mata, de bron van alle energie. Door Haar te vereren, bidden we dat Ze onze levens zuivert en ons gezondheid, vreugde, vrede en welzijn brengt.

Vertellingen:

  • Navratri wordt gevierd op dezelfde tijd van het jaar dat Durga Mata de kwade demon Mahishasur versloeg en daarmee de wereld redde. Geen enkele Godheid kon Mahishasur verslaan. Daarom maakten Zij samen Durga, Shakti Mata, en gaven Zij Haar Hun krachtige wapens. Daarna ging Zij de strijd aan met Mahishasur. Deze strijd duurde 9 dagen. Op de 10de dag, Vijay Dashmi (Dussehra) werd Mahishasur vernietigd. Deze dag wordt gevierd als Dussehra. Deze overwinning wordt tijdens Navratri herdacht en gevierd.
  • God Ram zou de godin Durga 9 dagen aanbeden hebben in haar 9 vormen. Zo zou hij de krachten hebben gekregen om de Demon Ravan te kunnen verslaan en zijn vrouw Sita te bevrijden uit zijn handen. Deze 9 dagen staan voor Navratri. Op de 10de dag, Vijay Dashmi (Dusshra) werd de demon Ravan door god Rama verslagen. Deze dag wordt gevierd als Dussehra.
Hindoe.eu is onderdeel van hindoe mediagroep.eu
Deze website is gemaakt door Parkash Ramai
hindoefood