hindoe media groep
Brahma

Brahma is de eerstgeborene. Hij is de bron van alle kennis. Hij is schepper van het universum. Hij wordt vaak afgebeeld in vorm van een oude man met 4 armen en 4 bebaarde gezichten die elk een andere kant opkijken. Zijn gelaatskleur is rood of roze de kleur van hitte en vuur. Hij is gekleed in tijgervel of antilopenvel. Hij wordt zittend op een lotus of staand afgebeeld. Brahma heeft in loop der tijd zijn scheppende krachten afgestaan aan Vishnoe, Shiva en Devi en kreeg hierdoor een minder prominente plaats in godenpantheon.

De duur van de kosmos wordt uitgedrukt in Brahma’s 100 jarige leven. Een jaar van Brahma heeft 360 dagen. Een dag van Brahma staat gelijk aan 4320 miljoen mensen jaren. Een dag in leven van Brahma heet kalpa. Als Brahma wakker wordt en zijn ogen opent dan wordt het universum geschapen, als hij gaat slapen en ogen sluit dan vergaat het universum.

Attributen :

Gebedssnoer( Akshamala) :
Dit snoer staat voor de eeuwige kringloop van de tijd.
Brahma beheerst de tijd.

Lepel (sruk) :
Hiermee wordt Ghee (geklaarde offerboter) in vuur gegoten.
Ook de goden offeren.

Parivita zijn boog.
Pijl en boog (Bana – Dhanus) :
De pijl staat voor het mannelijke, de boog voor het vrouwelijke.
De pijl staat ook voor de liefdeskracht en de boog voor de doodsdrift.

Lotus (Padma) :
De gehele lotus zelf staat voor schoonheid, geluk en eeuwige vernieuwing.
Elk onderdeel van de lotus heeft een betekenis.
Stengel: al het leven komt uit het water.
Blad: de vruchtbare aarde.
Knop: maagdelijkheid.
Open bloem: de zon.

Boek (Pustaka) :
Alle Veda’s omdat Brahma alle kennis bezit.
Teken van wijsheid.

Kruik als symbool voor scheppingswateren.
Waterkan (Kamandalu) :
Water staat voor symbool van leven, vruchtbaarheid en rijkdom.
De vaas is bedoeld om de amrita, nectar van het leven, op te vangen.
Met de waterkan kan deze weer worden uitgegoten.

Scepter :
Heerser.

Beschermend gebaar met hand :
Bescherming.

Zijn 4 gezichten zouden staan voor de 4 Veda’s, de 4 tijdperken van tijd en de 4 kasten. Zijn 4 armen staan voor de 4 windstreken.

Rijdier :
Gans of Zwaan.
De gans staat voor levensadem, onbegrensdheid en kennis.

Andere naam :
Prajapati (= heer van het nageslacht, het verblijf van de Mens, Kosmische Mens )
Pitamaha (= de Grote Vader ).

Echtgenote :
Sarasvati en Savitri.

Hindoe.eu is onderdeel van hindoe mediagroep.eu
Deze website is gemaakt door Parkash Ramai
hindoefood