hindoe media groep
Boeddha

Avatar 9 :

Boeddha wordt vaak uitgebeeld als een man op een lotus. Hij heeft kort krullend haar met een schedelknots. Verder heeft hij lange oorlellen. Hij heeft alleen een geel kleed aan. Vishnoe besloot om naar de aardse wereld te komen.
Dit om een einde te maken aan de arrogante en onderdrukkende houding de brahmanen. Het hindoeïsme zou ook gezuiverd moeten worden van de uiteengelopen ritualisme.

Een ander visie is het volgende:
Het hindoeïsme verloor veel aanhangers aan het boeddhisme. Vooral de lage kasten kozen voor de leer van Boeddha. De brahmanen zagen hun invloed en macht teruglopen. Zij kwamen met de volgende verklaring. Vishnoe zou in de deze kali Yuga gekomen zijn als Boeddha om een vals geloof te verkondigen. Zo konden de ware gelovigen zich onderscheiden van de ketters.

Gautama Siddhartha werd geboren in 566 v. Chr. Hij was de zoon van de koning van de Shakya-clan in de huidige Nepal. Zijn vader zorgde dat hij nooit de narigheid van de wereld zag. Hij trouwde met de prinses Yasodra en kreeg een zoon. Op een van zijn weinige tochten buiten het paleis zag hij een zieke mam, een oude man en een dode man. Gautama was verontrust dat dit hem ook kon wachten en piekerde hoe hij hieraan kon ontsnappen.

Hij verliet vrouw en kind om verlichting te vinden.
Hij probeerde dit eerst via ascese en toen via het pad van de kennis. Dit bracht hem geen verlichting. Vervolgens koos hij voor een ”middenweg” (=boeddhisme). Hij verkreeg verlichting door urenlange meditatie onder een boom in Bodh Gaya.
Hij ging mediteren om “ het zien van de dingen zoals ze werkelijk zijn” Hij doorliep hierbij 4 stadia van toenemend inzicht (jhana’s) en bereikte Verlichting.
Vanaf dat moment werd hij de Boeddha (de Verlichte).

De Kern van de Verlichting (van de leer van Boeddha) zijn de vier Edele Waarheden.

  • De waarheid van het lijden (dukkha).
  • De waarheid van de oorsprong van het lijden.
  • De waarheid van het ophouden van het lijden.
  • De waarheid van het pad dat leidt tot het einde van het lijden.

Hierna predikte hij 45 jaar. Uiteindelijk trok hij zich terug in het bos en ging over in het Nirwana. Boeddha zag zich zelf niet als god of als bemiddelaar tussen god en de mensen. Hij zag zich als arts die ziekte vaststelt en medicijnen voorschrijft.

Boeddha ontkende nooit de realiteit van God. Boeddha erkende zelf dat het handig is om goden en godinnen hulp te vragen. Zolang de goden bestaan kunnen ze zeer behulpzaam zijn.

Het was god in de vorm van Brahma die hem aanspoorde om zijn kennis te delen met anderen. De meeste hindoeïstische goden zijn opgenomen in het boeddhisme ook de oudere hindoeïstische goden zijn er in opgenomen (Yama, Indra, etc)
Indra kreeg in het boeddhisme de gedaante van Shakra, de god (koning) van de hemel. Sharavati werd de godin van onderwijs. Shiva en Parvati verloren hun positie en werden deurwachters van Boeddha. Yama de god de onderwereld kreeg de naam Dharmaraja. De aardgod Kubera kreeg de naam Jambhala en werd de lijfwacht van Boeddha.

Er ontstond een nieuwe groep mythen : De Jataka.
Men gelooft dat de ziel van Boeddha vele levens gehad moest hebben om uiteindelijk als prins Siddharta Gautama verlichting te krijgen. Vaak werden volksvertellingen aangepast. De verhalen gaan over de vorige levens van Boeddha als haas, antilope, hert, haas, gier koopman, rover en god. In elke leven bereikte hij steeds het hoogst haalbare. In de volgende incarnatie werd hij in een hogere schaal geboren tot hij verlichting kreeg als Siddharta Gautama.

Er zijn in totaal 547 verhalen die oorspronkelijk door Boeddha zijn verteld. Deze zijn in het Pali opgeschreven. Boeddha leverde in de vijfde eeuw v. Chr. al forse kritiek op de brahmaans godsdienst. Hij had grote kritiek op de rituelen en offers. Hij zag dat deze rituelen en offers tot uitbuiting konden leiden van gelovige en behoeftige mensen. De brahmanen gebruikten god om de ziekte langer te laten duren en verdienden geld door gebruik te maken menselijke nood.

Niet allen de Boeddha leverde kritiek maar ook de Jaina’s leverden radicale kritiek op de brahmaans godsdienst.

Hindoe.eu is onderdeel van hindoe mediagroep.eu
Deze website is gemaakt door Parkash Ramai
hindoefood