hindoe media groep
Koerma ,de schildpad

Avatar 2 :

Koerma de schildpad is een mens waarvan het onderlijf een schildpad is. De demonen leken zo sterk te worden dat de goden hun macht leken te verliezen. Vishnoe adviseerde de goden om de oceaan te karnen zodat het Amrita naar boven zou komen. Amrita is de nectar van onsterfelijkheid. Als de goden dit zouden drinken zouden zijn onoverwinnelijk zijn. De gouden berg Mandara werd als karnstok gebruikt en de reuzenslang Vasoeki als touw. De demonen hielen de kop vast en de goden zijn staart. Tijdens het karnen zonk de berg door de oceaanbodem. Vishnoe verscheen toen als Koerma om als spil (steunpunt) voor de borg te spelen. Zowel demonen als goden wilden de nectar, Vishnoe hiep de goden zodat zij de nectar kregen. De demonen die zagen dat de goden de amrita in hun bezit hadden, vielen aan en een gevecht ontstond. De goden wonnen. Het eerste dat tijdens het karnen naar boven kwam was een dodelijk gif dat Shiva op dronk vandaar zijn blauwe keel

Hindoe.eu is onderdeel van hindoe mediagroep.eu
Deze website is gemaakt door Parkash Ramai
hindoefood