hindoe media groep
Doerga (de onoverwinnelijke)

Doerga staat ook bekend als de ondoorgrondelijke, omdat zij onwetendheid vernietigd. Zij is (net als kali) de vernietiger van het rijk der illusies.

Ontstaansmythe :
De buffeldemon Mahisha bedreigde het universum. De goden vroegen Shiva om hulp. Hij adviseerde de goden om hun shakti energie los te laten wat zij ook deden.
Deze energie bundelde zich tot Doerga. De goden gaven haar al hun wapens en Doerga doodde Mahisha en zijn demonen.

Attributen :

Drietand ( Trishula) :
De drietand is verdrijft de demonen net als een bliksemschicht.
De driepunten staan voor de drie aspecten van de Trimurti.
Als de staf lang is dan staat deze voor as van het universum.

Schelphoorn (Sanka) :
De schelphoorn is een muziekinstrument. De klank verjaagt de demonen.

Vaas (Kalasha) :
De vaas staat voor overvloed, wijsheid en onsterfelijkheid.
In de vaas zit amrita.

Bel (Ghanta) :
Deze staat symbool voor de oerklank waaruit schepping is ontstaan.
Als wapen in handen van Shiva en Kali jaagt de klank de vijanden angst aan.

Schedel (Kapala) :
De schedel staat voor de kringloop van leven en dood.

Pijl en boog (Bana – Dhanus) :
De pijl staat voor het mannelijke, de boog voor het vrouwelijke.
De pijl staat ook voor de liefdeskracht en de boog voor de doodsdrift.

Discus / Wiel (Chakra ) :
Dit was vroeger een zonnewiel. Het staat voor de kringloop van leven en dood.

Zwaard (Khadga) :
Het zwaard staat voor wijsheid, overwinning op onwetendheid en kracht van de vernietiging.

Rijdier :
Leeuw.
De leeuw staat voor moed, kracht en bescherming.

Hindoe.eu is onderdeel van hindoe mediagroep.eu
Deze website is gemaakt door Parkash Ramai
hindoefood