hindoe media groep
Sarasvati

De rivier Sarasvati ontsprong ook in de Himalaya. Zij viel echter droog ca 800- 500 v. Chr. De vertelling is dat zij nu ondergronds stroomt en onzichtbaar naar de Ganges stroomt. Deze godin was aanvankelijk 1 van de drie vrouwen van Vishnoe. Door de voortdurende ruzies van de echtgenotes gaf Vishnoe Ganga aan Shiva en Sarasvati aan Brahma. Soms is zij echtgenote van Brahma, in andere vertellingen weer dochter van Brahma.

Zij was aanvankelijk rivier en vruchtbaarheidsgodin.
Als vrouw van Brahma werd zij godin van wijsheid, kennis, dichtkunst en muziek.
Ooit was zij ook de godin van de spraak. Het is nog steeds gebruikelijk dat de grootmoeder bij een kind dat geboren wordt een Sarasvati maakt. Zij maakt met honing een vijfpuntige ster op de tong van het kind.

Zij wordt normaal afgebeeld als een mooie godin met blank gezicht.
Zij is gekleed in een witte sari welke staat voor zuiverheid van de beweegredenen om die wijsheid te vergaren. De witte kleur is de kleur van vrede. Haar lotus en haar zwaan/gans is ook wit. Zij staat of zit op een lelie / lotus.

Attributen :

Vina (Indiase luit) :

Gebedssnoer( Akshamala) :
Dit snoer staat voor de eeuwige kringloop van de tijd.

Boeken (Pustaka) :
Teken van wijsheid.

Rijdier :
Gans of Zwaan.
De gans staat voor levensadem, onbegrensdheid en kennis
Soms wordt zij zittend afbeeld op een lotus.

Sarasvati kan ook verschijnen als:

  • Brahmi of Brahmini : hierbij heeft zij 4 hoofden, 4 armen een drietand en gebedsnoer.
  • Vagadevi of Vigishvari : godin van de spraak.

Brahmani : (zie sapta matrikas).

Echtgenote van Brahman. Zij staat symbool voor trots.
Zij heeft 4 armen.

Attributen :

Waterkan (Kamandalu) :
Water staat voor symbool van leven, vruchtbaarheid en rijkdom.
De vaas is bedoeld om de amrita, nectar van het leven, op te vangen.
Met de waterkan kan deze weer worden uitgegoten.

Gebedssnoer( Akshamala) :
Dit snoer staat voor de eeuwige kringloop van de tijd.

Hindoe.eu is onderdeel van hindoe mediagroep.eu
Deze website is gemaakt door Parkash Ramai
hindoefood