hindoe media groep
Skanda ( hij die springt ) / Krittikas

Skanda is de god van de oorlog. Hij is hiermee de opvolger van Agni en Indra.
Hij is de oudste zoon van Shiva. Er bestaan verschillende verhalen over zijn geboorte.

Hij zou ontstaan zijn uit de eerste geslachtsgemeenschap van zijn ouders. De goden waren erg bang dat dit kind uitzonderlijke krachten zou hebben en kwamen tussenbeide. Het gloeiende sperma van Shiva kwam hierdoor vrij op de aarde.

In een ander verhaal werden de goden bedreigd door hun vijand Taraka. Indra ging naar Brahma voor advies. Deze zei dat alleen de zoon van Shiva de kracht zou hebben om hem te doden. Aanvankelijk kon men Shiva niet uit zijn meditatie halen maar toen hij wakker werd kon niets zijn vurige sperma tegen houden. Deze kwam vrij op de aarde. Ganga de rivier koelde het sperma af en voerde het sperma naar de ”het bos der pijlen “waar Skanda spontaan uit het sperma ontstond.

Skanda wordt vervolgens door de zes Pleiaden (Krittikas) groot gebracht. Hij kreeg 6 hoofden zodat hij bij elk aan de borst kon. Zo krijgt hij ook de naam Karttikeya.
Deze zes gezichten worden verbonden met de zes kanalen (chakra´s ) waardoor de energie van de kosmos en de kracht van god/godin tot leven worden gewekt in het menselijke lichaam.

Later accepteert Parvati hem als eigen kind doordat er liefde en melk uit haar borst vloeit als zij hem voor het eerst ziet. Hij wordt meestal afgebeeld als een mooie, zeer sterke jongeman met 6 hoofden en 12 armen.

Attributen :

Speer (Skula) :
Dit is een onoverwinnelijk wapen.

Vangkoord (Pasha) :
Het vangkoord staat voor de binding aan wereldse zaken en het vermogen van de godheid om het kwaad en de onwetendheid te vangen.

Wiel / Discus (Chakra) :
Dit was vroeger een zonnewiel. Het staat voor de kringloop van leven en dood.

Schild (Khetaka) :
Bescherming van de goden als zij vechten met gelijkwaardige tegenstanders.
Als hij een speer draagt heeft hij geen schild nodig.

Pijl en boog (Bana – Dhanus) :
De pijl staat voor het mannelijke, de boog voor het vrouwelijke.
De pijl staat ook voor de liefdeskracht en de boog voor de doodsdrift.

Banier /vaandel (Dhvaja) :
Een banier in handen van een god is een wapen.
Verering van een banier brengt geluk.

Ploeg :

Zwaard (Khadga) :
Het zwaard staat voor wijsheid, overwinning op onwetendheid en kracht van de vernietiging.

Schelphoorn (Sanka) :
De schelphoorn is een muziekinstrument. De klank verjaagt de demonen.

Veer (Mayurapattra) :
Pauwenveren zijn net als de pauw het symbool voor onsterfelijkheid.

Soms ook:
Bijl (Parashu ):
De bijl staat symbool voor de overwinning op duisternis/onwetendheid.

Drijfhaak (Ankusha) :
Het staat symbool voor actie en het vermogen om de drijfveren van de geest te onderscheiden en te sturen.

Knuppel (Gada) :
Dit staat symbool voor de macht van de natuurwetten.

Rijdier :
Pauw.
De pauw staat voor onsterfelijkheid.

Andere naam :
Kumara = hij die eeuwig kuis en jong blijft.
Karttikeya.
Subrahmanya.
Murugan.
Sena-pati =legeraanvoerder.

Echtgenote:
Kaumari.

Hindoe.eu is onderdeel van hindoe mediagroep.eu
Deze website is gemaakt door Parkash Ramai
hindoefood