hindoe media groep
Vishnoe

Vishnoe is de beschermer van de wereld. Vishnoe is afgeleid van de stam visr wat “ zich in alle richtingen verspreiden “ betekent. Hij waakt over alles wat bestaat. Het is zijn taak om rust en orde te handhaven en de balans en harmonie te bewaren. Hij is goedaardig en nooit vijandig tegen de mens. Hij is de achtergrond van het bestaan
De hindoes die Vishnoe en zijn avatars aanbidden vormen het vaishnavisme (verering van vishnoe). Hindoes die Vishnoe vereren heten Vaishnavas.

In de rig-Veda was Vishnoe een ondergeschikte god, een manifestatie van de zonne-energie, een enkele keer wordt hij als bongenoot van de grote Indra gebracht.
In de eerste eeuwen na Chr. werd hij steeds belangrijker als beschermer van het universum.

Vishnoe wordt normaal afgebeeld als een knappe jongeman met een blauwe huidskleur. Hij is gekleed als een koning uit de oudheid. Ook wordt hij vaak afgebeeld als zijnde vast in slaap in de kronkelingen van de slang, Shesha Naga (symbool voor onsterfelijkheid), met Laksmi aan zijn voeten. Vishnoe ligt dan op de oneindige oceaan en droomt en waakt over alles.

Hij heeft 4 armen die staan voor de 4 stadia van het leven. Op zijn borst heeft hij een juweel welke symbool staat voor het bewustzijn. Links van het juweel hangt een haarlok. Deze is van Lakshmi, die hem in al zijn incarnaties trouw blijft. Om zijn hals heeft hij een krans van 5 rijen bloemen die symbool staan voor de zintuigen. Verder draagt hij een gele Dhoti (lendendoek) die symbool staat voor de Veda’s.
De heilige draad over zijn borst bestaat uit 3 strengen van de heilige lettergreep AUM.

Attributen :

Schelphoorn (Sanka) :
De schelphoorn is een muziekinstrument. De klank verjaagt de demonen.

Knuppel / strijdknots (Gada) :
Dit staat symbool voor de macht van de natuurwetten.

Lotusbloem (Padma) :
De gehele lotus zelf staat voor schoonheid, geluk en eeuwige vernieuwing.
Elk onderdeel van de lotus heeft een betekenis.
Stengel: al het leven komt uit het water.
Blad: de vruchtbare aarde.
Knop: maagdelijkheid.
Open bloem: de zon.

Scepter :
Heerser.

Discus / Wiel (Chakra ) :
Dit was vroeger een zonnewiel. Het staat voor de kringloop van leven en dood.

Boek (Pustaka) :
Teken van wijsheid.

Met de lotusbloem en schelp zegent hij de goeden. Met de scepter en discus houdt hij de slechten in bedwang.

Rijdier :

Zonnevogel Garuda, de vogelmens, de vijand van alle slangen. Hij wordt afgebeeld als mens met vleugels en soms een snavel. Hij is koning van de vogels, symbool voor wind en zon. Hij verplaatst zich snel van de ene wereld naar de andere.

Andere naam :

  • Vishnoe Narayana = hij die op de levenswateren rust.

Narayan was oorspronkelijk een dravisische god en werd later geïntegreerd in de Vishnoe cultus.

  • Vaikunthanatha.

Vishnoe is koning van zijn eigen paradijs Vaikuntha.
Hierin wordt hij afgebeeld met 4 hoofden en acht armen.

Echtgenote :
Lakshmi en Vaishnavi en Bhudevi.

De tien incarnaties van Vishnoe zijn:
1) Matsya (vis).
2) Kurma (schildpad).
3) Varaha (zwijn).
4) Narasinha (man-leeuw).
5) Vamana (dwerg).
6) Parasu-Rama (Rama met de bijl).
7) Rama-Chandra.
8) Krishna.
9) Buddha (huidige avatar).
10) Kalki (toekomstige vatar).

Andere incarnaties van Vishnoe zijn :
De shaktavesha avataras en nog 12 andere hoofd incarnaties: (1) de vier Kumaras, (2) de slang Narada, (3) Nara en Narayana Rishis, (4) Heilige Kapila (welke de Sankhya philosofie leerde), (5) Dattatreya, (6) Yajna, (7) Rishabhadeva, (8) Koning Prithu, (9) Dhanvantari, (10) Veda-Vyasa (auteur van Mahabharata and Srimad-Bhagavatam.

Hindoe.eu is onderdeel van hindoe mediagroep.eu
Deze website is gemaakt door Parkash Ramai
hindoefood