hindoe media groep
Bhagavad Gita (het lied van de Heer)

De Bhagavad Gita bestaat uit zevenhonderd verzen verdeeld over achttien hoofdstukken. Krisha geeft Arjun advies als deze twijfelt of hij moet stoppen in de strijd of zijn dharma als soldaat moet doen. Krishna geeft ook diepzinnige lessen over de juiste levenswijze en hij openbaart zich als de almachtige Heer van al het leven. Deze episode van de Mahabharata staat in een apart boek, de Bhagavad Gita (mogelijk dat dit boek aan de Mahabharata werd toegevoegd om het Brahmaans Hindoeïsme en verering van Krishna te propageren). De Bhagavad Gita wordt door veel hindoes vereerd als het belangrijkste boek van alle geschriften.

Krishna geeft aan dat er 3 verschillende wegen zijn naar verlossing:

1: door Jnana (verlichting/kennis).
Hierbij is het van belang dat het echte onderscheiden moet worden van het onechte. Foutieve waarneming of illusie (maya) belemmert de mensen om dat deel van zich zelf te bereiken wat onsterfelijk is.

2: door Karma (juist handelen).
Men dient zich juist te gedragen zoals dat past bij iemands geboorte

3: Beoefenen van Bhakti (liefdevolle toewijding aan de heer).
Iemand geeft zich helemaal over aan god. Door meditatie, gebed en het herhalen van Godsnaam zou men verlost kunnen worden.

Het lijden kent twee hoofdoorzaken:

Kama (verlangen of lust) en Ajana (onwetendheid).
Oorzaken als haat en hebzucht komen voort uit verlangen.

Hindoe.eu is onderdeel van hindoe mediagroep.eu
Deze website is gemaakt door Parkash Ramai
hindoefood