hindoe media groep
DE VEDA’ S

De Veda’s (vid = kennis) :
De meest heilige boeken van de hindoes waren oorspronkelijk vastgelegd in het geheugen van priesters. Uiteindelijk werden ze opgeschreven. Het vroegste manuscript van de Rig-Veda dateert van ongeveer 1400 v. Chr. meer dan 2000 jaar nadat deze teksten voor het eerst geformuleerd waren. Het Sanskrietliteratuur werd de officiële taal van de hindoe samenleving. Deze letterkundige periode kent 2 hoofdperioden namelijk de Vedische periode van 1500 tot 500 v. Chr. en de periode van het klassieke hindoeïsme van 500 v. Chr. tot 500 n. Chr.

Het woord hindoe komt van Sindhu. Dit is de naam van een volk dat zich langs de oevers van de rivier de Sindhu (in Noord-India de Indus). Hindoeïsme wordt vooral gezien als een levenswijze, niet slechts als een godsdienst. Aan de basis van het hindoeïsme staat een grote verzameling teksten die duizenden jaren samengesteld zijn in het Sanskriet. De teksten beperken zich niet over een heilig boek, het hindoeïsme beperkt zich namelijk niet tot een vaststaande leer. De heilige teksten gaan over verschillende onderwerpen zoals, wetenschap, metafysica, filosofie, godsdienst en geesteswetenschappen. Deze teksten zijn basis voor verschillende scholen en zijn verdeeld in sroeti (dat wat gehoord wordt) en smriti (dat wat herinnerd wordt). Eeuwenlang werden de Veda’s mondeling doorgegeven vandaar de naam sroeti. De sroeti gaan over de nooit veranderende, eeuwige grondbeginselen van het hindoeïsme en beslaan de Veda ’s.

Schema:

Sroeti :

 • Veda’s
 • 108 Upanishads

Smriti :

 • Puranas
 • Upa-veda
 • Dharmasastra’s en dharmasutra’s
 • Agamas
 • Ithasas (Ramayana)
 • Afstammelingen zoals Boedhisme en Jaïnisme

Er bestaan 4 Veda’s :

Rig Veda :
Rig veda (= de verering van de wijsheid) :
Deze gaat over de algemene kennis. Het is de oudste verzameling gezangen en dichten. Deze verzameling bestaat uit 1028 gezangen en zijn verdeeld over 10 “boeken “.

Sama Veda :
Deze gaat over verering en staat aan basis van de klassieke Indiase muziek.
Het behandelt muziek en gezang ter begeleiding van de offers.

Yajur Veda :
Deze gaat over de kennis van de daad. Het is een richtlijn voor ceremoniële offerdiensten.

Atharva Veda:
Deze gaat over de wetenschap en andere onderwerpen. Het is een bron van kennis voor de inlandse medicijnman.

Elke Veda bestaat uit 4 delen:
Dit zijn de Samhita’s, de Brahmana’s, Aranyaka’s, en de Upanishads.

De Samhita’s:
Dit zijn de oudste delen en bestaan uit Mantras (hymnen). (Manrta = Sansk. gewijde woorden).

De Brahmana’s:
Dit zijn proza verzamelingen. Zij beschrijven het ontstaan en belang van de offerrituelen waarvoor de mantras werden gemaakt. Het zijn praktische handboeken voor de brahmanen die de diensten leidden.

De Aranyaka’s: (sansk. woudhandleidingen)
Dit zijn handboeken voor de priesters in opleiding. De naam is zo gekozen daar de scholen zich bijna altijd in het bos bevonden.

De Upanishads: (sansk. geheime leer of privé lessen )
Deze worden ook wel Vedanta (sansk. Het einde van de Veda’s) genoemd. Deze testen zijn bedoelt om de Veda s te verduidelijken. Het zijn teksten die bestaan uit dialogen tussen leraar en leerling of tussen twee wijzen. Er bestaan 108 Upanishads. 13 van deze teksten worden als heilige boeken beschouwd.

Het vedisch ritueel heeft als belangrijkste kenmerk het offer, vaak van voedsel, maar soms van een dier. Het vuur is het belangrijkste instrument. Dit wordt gedaan om een god of goden gunstig te stemmen.

Voor de uitvoering van een offer zijn er vier priesters vereist.

 • Hotri priester, deze roept de goden aan met hymnen uit de Rigveda.
 • Adhvaryu priester, deze zingt de rituele formules uit de Yajurveda. Hierbij biedt hij de offerandes aan en/of doodt hij dieren welke aan het vuur worden geofferd.
 • Udgatri priester, deze begeleidt de offerhandelingen met gezangen uit de Samaveda.
 • Brahmaan priester. Dit is de opperpriester die toezicht houdt op het voltrekken van het offer. Hij corrigeert eventueel de andere priesters.

In de Shroeti teksten worden zoals eerder vermeld de grondbeginselen beschreven. De Smriti teksten worden de sociale en morele gedragscodes beschreven of de toepassing van de grondbeginselen. In totaal bestaan er 18 Smriti teksten. De Smriti teksten bestaan uit oa :

 • Ramayana
 • Mahabharata met hierin de Bhagavad Gita
 • Puranas
 • Dharmasutra’s en dharmashastra’s
Hindoe.eu is onderdeel van hindoe mediagroep.eu
Deze website is gemaakt door Parkash Ramai
hindoefood