hindoe media groep
Ramayana

Deze bestaat uit 24.000 verzen beschreven in 7 boeken. De Ramayana is een van de twee grote heldendichten uit de Indiase literatuur. Het is niet mogelijk een ontstaansdatum te geven. Vermoedelijk is het tussen de vierde en tweede eeuw v. Chr. geformuleerd waarna het mondeling is overgedragen. Ongeveer 300 n Chr. is het opgeschreven.

De Ramayana bestaat zoals eerder gezegd uit 7 boeken:

Boek 1: Balakanda
Dit gaat over de jeugd van de 4 prinsen en hoe Rama Sita als bruid krijgt.

Boek 2: Ayodhyakanda
Hierin wordt Rama afgezet als troonopvolger en hij met Sita en Laksmana in ballingschap moet.

Boek 3: Aranyakanda
Dit gaat over de ballingschap, ontvoering van Sita door Ravana en zoektocht van Rama.

Boek 4: Kishindhakanda
Rama helpt Sugriva de apengod. Deze wijst Hanuman aan om Rama te helpen.

Boek 5: Sundarakanda
Hanuman vindt Sita en is Ravava te slim af.

Boek 6: Yuddhakanda
Dit gaat over de strijd tussen Rama en Ravana en Sita laat zien dat zij niet is aangeraakt door Ravana.

Boek 7: Uttarakand
Dit gaat over dood van Sita en Rama en hereniging in de hemel.

De wijze koning Dasaratha regeerde over zijn koninkrijk Ayodhya in Noord-India. Hij kreeg een zoon Rama, de zevende incarnatie van Vishnoe. Rama trouwde met Sita, de dochter van koning Janaka. Kaikeyi, de stiefmoeder van Rama, wilde dat haar eigen zoonkoning zou worden en Rama werd verbannen. Hij leefde met Sita en zijn broertje Laksmana veertien jaar in ballingschap.Tijdens de verbanning wordt Sita ontvoerd door Ravana, een duivelse koning van Lanka (Sri Lanka). Rama en Laksmana roepen de hulp in van de aapgod Hanoeman. Hanoeman vindt Sita en gezamenlijk gaan zij de strijd aan met Ravana. Ravana wordt hierbij gedood. Hiermee wordt dan de wens van de goden vervuld. Het heelal te verlossen van de tirannie van Ravana.

Rama wordt koning van Ajodhya maar heeft bedenkingen over de kuisheid van Sita tijdens haar verblijf in huis van Ravana. Sita gaat opnieuw in ballingschap en krijgt tweelingzonen. Hierna wordt zij verzwolgen door Moeder Aarde van waaruit zij ook werd geboren. Rama leeft verder met gebroken hart en kan niet meer verder zonder haar. Hij stort zich in een rivier en wordt in eeuwigheid opgenomen.

Dit epos laat menselijke deugden zien:
Rama staat voor de gehoorzame zoon, liefhebbende echtgenoot plichtgetrouwe koning en toegewijde broer.
Laksmama staat voor toegewijde broer.
Sita staat voor de ideale trouwe echtgenote.
Hanoeman is de ideale dienaar.

Door Ravana te verslaan wordt rechtvaardigheid eer aan gedaan.

Hindoe.eu is onderdeel van hindoe mediagroep.eu
Deze website is gemaakt door Parkash Ramai
hindoefood