hindoe media groep
Vardamana, later Mahavira

Vardamana, later Mahavira (=grote held) was de grondlegger van het Jaïnisme. Jaïnisme = zij die de overwinning van de verlichting behaald hebben. Jaïnisme stamt van het woord Jina =veroveraar.

Vardamana, een niet-brahmaanse, prins verkreeg verlichting door zijn levenswijze. Door extreem ascetisme, weinig eten. diep mediteren, soberheid en niet/weinig spreken verkreeg hij verlichting op 42 jarige leeftijd.

De volgelingen van Mahavira moesten zich houden aan:

  • Ahimsa: geweldloosheid en respect hebben voor alles wat leeft
  • Aparigraha: bezitloosheid, dus niet hechten aan materiële dingen
  • Satya: oprechtheid
  • Asteya: niet stelen
  • Brahmacharya: kuisheid en controle over de zintuigen

Mahavira pakte de alledaagse problematiek aan zoals het kastenstelsel, slavernij, gelijkheid van de vrouw, het doden van leven voor religieuze doeleinden Mahavira kreeg grote aanhang bij mannen en vrouwen.

Hindoe.eu is onderdeel van hindoe mediagroep.eu
Deze website is gemaakt door Parkash Ramai
hindoefood