hindoe media groep
Dukh doer kar hamaara sansaar ke rachaya

Dukh doer kar hamaara sansaar ke rachaya.

Djaldi se do sahaara madjhdaar men hai naya.

Tum bin koi hamaara rakshak nahi yahan par.

Dhoerha djahaan saara tumsa nahi rakhaiya.

Dunya men khoeb dekha aankhe pasaar karke.

Saathi nahi hamaara ma-baap aur bhaiya.

Soekh-ke sabhi hai saati doeniya ke mitre saare.

Teraahi naam pyaara doekh dard se bachaiya.

Dunya men phans ke hamko haasil huwa nakuchh phal.

Tere bina hamaara koinahi sunaiya.
Chaaro taraph se hampargam ki ghata hai chaai.

Sukh ka karo udjaala prakaash ke karaaiya.

Achha boera hai djaisa radji men Om rahta.

Chera hai yah tumhaara sudh lewo sudh liwaiya.

Hindoe.eu is onderdeel van hindoe mediagroep.eu
Deze website is gemaakt door Parkash Ramai
hindoefood