hindoe media groep
Shri Lakshmi ji ki aarti

Om jai Lakshmi Mata, (myaa) Jai Lakshmi Mata
Tumko nish din sevat her Vishnu dhato.
Om jai Lakshmi Mata, (myaa) Jai Lakshmi Mata

Uma, Rama, Brahamani,tum hi jag mata
Surya-Chandrama dhyavat, narad rishi gata
Om jai Lakshmi Mata, (myaa) Jai Lakshmi Mata

Durga roop niranjani, sukh sampti—data
To koi tumko dhyavat, riddhi— siddhi dhan pata
Om jai Lakshmi Mata, (myaa) Jai Lakshmi Mata

Tum patal nivasini, tum hi shubh data
Karam-Pravhav-Prakashini. Bhavndini ki trata
Om jai Lakshmi Mata, (myaa) Jai Lakshmi Mata

Jis ghar tum rehti tahan sab sadgun aata
Sab sambhav ho jata man nahi ghabrata
Om jai Lakshmi Mata, (myaa) Jai Lakshmi Mata

Tum bin yagna na hote, vastra no ho rata
Khan pan ka vebhav sab tum se aata
Om jai Lakshmi Mata, (myaa) Jai Lakshmi Mata

Shubh-gun-mandir sunder kshshiro dadhi jata
Ratna chatardash tum bin koi nahi pata
Om jai Lakshmi Mata, (myaa) Jai Lakshmi Mata

Maha Lakshmi (ji) ki aarti jo ki nar gata
Ur anand samata pap utar jata.

Om jai Lakshmi Mata, (myaa) Jai Lakshmi Mata

Hindoe.eu is onderdeel van hindoe mediagroep.eu
Deze website is gemaakt door Parkash Ramai
hindoefood