hindoe media groep
Uth djaag mussaphir bhor bhai ab rain kahan djo sowat hai

Uth djaag mussaphir bhor bhai ab rain kahan djo sowat hai.

Djo djaagat hai so paawat hain djo sowat hai sokhowat hain.

Toek niend se ankhya khol djara aur apne prahbu se dhyaan laga.

Yah priet karan ki rieti nahi prabhu djaagat hait tu sowat hai.

Djo kal karna hai so aadj karle djo aadj karna hai ab karle.

Djab chiryon ne chug khet liya phir pachhitaye kya howat hai.

Nadaan bhugat karni apni ai paapi paap men chain kahan.

Djab paap ki gathari shies dhari phir shies pakarkyon rowat hai.

Hindoe.eu is onderdeel van hindoe mediagroep.eu
Deze website is gemaakt door Parkash Ramai
hindoefood