hindoe media groep
Shaantih Paath

Om dyow shaantirantarikshagwang shaantih prithiwi
shaantiraapah shaantirowshadhayah shaantih.

Wanaspatayah shaantirwishwedewaa shaantir brahma shaantih sarwagwang shaantih,
shaantirewa shaantih saamaa shaantiredhi.

Om, shaantih, shaantih, shaantih.

Hindoe.eu is onderdeel van hindoe mediagroep.eu
Deze website is gemaakt door Parkash Ramai
hindoefood