hindoe media groep
Kali of de zwarte

Kali is verbonden met Kala (de tijd). Kali is de kracht die de tijd beheerst en doet vergaan. Als kali is zij wreed, wild en zij boezemt angst in. Zij wordt normaal afgebeeld als een angstaanjagende zwarte uitgemergelde oude vrouw. Zij is naakt of in een tijgervel. Heeft een verwarde bos haar, heeft scherpe slachttanden waarvan soms bloed afdruppelt en een uistekende tong. Verder draagt zij draagt een halsketting van mensenhoofden en soms een gordel van afgehakte armen.

Soms heeft zij meerdere armen en meerdere hoofden. Vroeger vroeg zij bloed en mensenoffers later werd dit beperkt tot geiten. Als kali eet zij kinderen en volwassenen en schept daardoor nieuw leven. Haar zwarte kleur staat dan ook voor de aarde, die ook leven brengt uit vernietiging. Net als planten sterven om vervolgens als voedingsbodem te dienen voor nieuwe planten.

Attributen :

Pijl en boog (Bana – Dhanus) :
De pijl staat voor het mannelijke, de boog voor het vrouwelijke.
De pijl staat ook voor de liefdeskracht en de boog voor de doodsdrift.

Prikstok / Speer (Skula) :
Dit is een onoverwinnelijk wapen.

Zwaard (Khadga) :
Het zwaard staat voor wijsheid, overwinning op onwetendheid en kracht van de vernietiging.

Vangnet / Vangkoord (Pasha) :
Het vangkoord staat voor de binding aan wereldse zaken en het vermogen van de godheid om het kwaad en de onwetendheid te vangen.

Schelphoorn (Sanka) :
De schelphoorn is een muziekinstrument. De klank verjaagt de demonen

Discus / Wiel (Chakra) :
Dit was vroeger een zonnewiel. Het staat voor de kringloop van leven en dood.

Schedel (Kapala) :
De schedel staat voor de kringloop van leven en dood.

Rijdier :
Tijger.
De tijger staat voor de kracht van de vernietiging.

De volgelingen van kali werden Thugs genoemd. Zij eerden haar voordat zij op stap gingen om te moorden en stelen.
De taak van Shiva is soms gevaarlijk omdat hij de energie van Kali / Durga moet
kanaliseren. Soms zien we Durga /Kali met een voet op Shiva staan. Shiva laat zich vallen voor Durga/ Kali om haar te doen stoppen. Zij stopt dan met het doden van demonen.

Hindoe.eu is onderdeel van hindoe mediagroep.eu
Deze website is gemaakt door Parkash Ramai
hindoefood