hindoe media groep
Agni

Agni is een van de eerste goden die een menselijke vorm kreeg. In het pre-vedische tijdperk was het vuuroffer al erg belangrijk. Dit vuuroffer werd uiteindelijk belichaamd door Agni. Hij wordt soms ook als broer van Indra gezien. Hij wordt afgebeeld met 2 hoofden en 3 benen. De armen kunnen variëren van 2 tot 7. In elk hoofd heeft hij 7 vurige tongen waarmee hij de Ghee (=offerboter) oplikt.

Attributen :

Bijl (Parashu) :
De bijl staat symbool voor de overwinning op duisternis/onwetendheid.

Fakkel /Vuur (Agni) :
Het vuur is een van de oudste goddelijke krachten.
Bij een god staat dit voor vernietiging om vervolgens weer te scheppen.

Gebedssnoer ( Akshamala) :
Dit snoer staat voor de eeuwige kringloop van de tijd.

Vlammende speer (skula) :
Dit is een onoverwinnelijk wapen.

Rijdier :
Ram / Bok.
De ram / bok staat voor de aardse vuurkracht en energie.

Hindoe.eu is onderdeel van hindoe mediagroep.eu
Deze website is gemaakt door Parkash Ramai
hindoefood